U ponudi imamo kompletan asortiman brodske led rasvjete za Vaša plovila, dijelom iz vlastite proizvodnje te dijelom iz uvoza.

U relativno kratkom periodu stvorili smo popriličnu referentnu listu zadovoljnih kupaca.

Pregledajte kategorije

Tough Decision? see all categories

BRZI VODIČ

Između ostaloga Ovisno o Vašim potrebama nudimo:
• rasvjetna tijela raznih dimenzija
• graviranje vaseg loga ili imena broda na rasvjetno tijelo
• podvodnu led rasvjetu
• Kompletnu led rasvjeta za interijer broda
• led rasvjeta za exterijer broda
• inox led slova za ime broda yachtlettering

Svjetleća dioda ili LED (od engl. light-emitting diode), često LE-dioda, posebna vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlostkada je propusno polarizirana, tj. kada kroz nju teče struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira sefoton svjetla. Takvo svojstvo imaju poluvodiči galijev arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenogpreko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra
LED se pojavljuje 1962. i koristi u elektroničkim komponentama. Najstariji LED emitirao je infracrveno svjetlo niskog intenziteta. Infracrveni LED dalje se često koristi kao sastavni elementi za prijenos u daljinski-upravljanim krugova, poput onih u daljinskim upravljačima za raznu potrošačku elektroniku. Prve vidljivije svjetleće diode također su bile slabog intenziteta i ograničene na crvenu boju. Današnje LED diode dolaze u raznim bojama  s vrlo jakom svjetlinom.

Rani LED su se također često koristili kao indikatori lampa za elektroničke uređaje, zamijenivši male žarulje sa žarnom niti. Ubrzo su korištene kao indikatori digitalnih znamenki te su se masovno koristile za osvjetljenje digitalnih satova.

S vremenom LED rasvjeta je prepoznata da se koristi u zaštiti okoliša i smanjenju energije. LED ima mnoge prednosti u odnosu na izvore svjetlosti sa žarnom niti, uključujući manju potrošnju energije, dulji vijek trajanja, izdržljiviju strukturu, manju veličinu i brže prebacivanje. LED diode se sada koriste u raznim industrijama, npr. morska rasvjeta, zrakoplovna rasvjeta, automobilska rasvjeta, oglašavanje, opća rasvjeta, prometni znakovi, bljeskovi fotoaparata i razno.

Jedna od prednosti LED je njegov dugi vijek trajanja. Budući da nemaju pokretnih dijelova koji se mogu razbiti, LED može imati dug vijek.

Tipičan životni vijek LED-a je 50.000 sati, no to ovisi i o temperaturi unutar same diode. Na visokim temperaturama, struktura od fosfora na čipu propada te LED gubi intenzitet.

Ušteda energije: 80% u odnosu na svjetiljke sa žarnom niti. 75% u odnosu na halogenih svjetala. 50% u odnosu na kompaktna fluorescentna svjetla
Prosječni životni vijek:
LED svjetla preko 50.000 sati. Svjetiljke sa žarnom niti 1000 sati. Halogena svjetla 2000 sati. Kompaktna fluorescentna svjetla 6000 sati
Ekološka rasvjeta: LED svjetla su izrađena bez uporabe štetnih materijala
LED ne sadrže živu, krom ili xenon i oni su u skladu s RoHS europskim propisima u pogledu uporabe onečišćujućih tvari.
Niska generacije topline.
Bez emisije UV zraka.
Bez emisije IR zraka.
Prostran spektar temperature boje (° K)
Nema elektromagnetsko zračenje.
Bolje performanse u usporedbi s tradicionalnim sustavima.
Otporni na vibracije i mehanička oštećenja.
Prilagodljive na promjene temperature.

mi

& TKO SMO MI

Asteria je kompanija specijalizirana za razvitak, dizajn i proizvodnju  Led rasvjete za ekstremno morsko okruženje.

Asteria sa sjedištem i proizvodnjom u EU, zajedno sa svojim timom  posjeduje duboko razumijevanje termalnih, optičkih i elektromehaničkih načela koja nam omogućuju da ponudimo izuzetno kvalitetne proizvode za kupce i tržišta koja opslužujemo.

Download
our catalog